Giriş ve Temel Prensipler Programı (DİJİTAL)

Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler Modülü (Online)

Birinci Gün   

 • Fonksiyonel Tıp bakış   açısından hastalıkların temelindeki sistemsel disfonksiyonlar, genetik ve çevresel   Faktörler
 • Fonksiyonel Tıp   bakış açısından Gastrointestinal Sistem Sağlığı ve Mikrobiyota
 • Fonksiyonel Tıbbın 3 Y Prensibi,   İntestinal Permeabilite, Disbiyozis, SIBO, Mikrobiota. Fonksiyonel Tıp   Beslenme Planları ve Eliminasyon Diyeti Nütrisyonel değerlendirmenin 4 Esası,   Gıda Takviyeleri 
 •  FT da Mikrobiota için   kullanılan ileri laboratuvar testleri ve yorumlaması
 • Özel bir vaka üzerinden GIS   hastalıklarında FT yaklaşımı
 • Fonksiyonel Tıp bakış açısından   Kardiyometabolik Sistem Sağlığı
 • Metabolik Sendrom,   Kardiyometabolik riskin yönetimi
 • Hipertansiyon ve aritmilerde FT   yaklaşımı ve kardiyometabolik beslenme planı
 • Bütüncül yaklaşımda metilasyonun   yeri  
 • Fonksiyonel Tıp   bakış açısından Endokrin Sistem Sağlığı 
 • Tiroid Hormonları, HPATG aksı ve Gonadal   Hormonlar 
 • Bütüncül yaklaşımda   Mental, Emosyonel ve Ruhsal sistemin önemi
 • Kadın hormonları ve ideal HRT 


İkinci Gün


 • Total toksik yükün   değerlendirilmesi ve biotransformasyon mekanizmaları
 • Detoksifikasyon için stratejiler ve   detoks beslenme planı ve fitokimyasallar
 • Metal Toksisitesi ve duyarlılıkları   ile ilgili laboratuvar testleri ve yorumlanması
 • Fonksiyonel Tıp   bakış açısından İmmun Sistem Sağlığı ve İnflamasyon
 • İmmun disfonksiyon ve inflamasyonun   patofizyolojisi
 • Gıda alerjileri,   sensitivite ve intolerans . Gıda testleri
 • Esansiyel yağ asitleri,   fitokimyasallar ve doğal immun modülatörler.
 • Fonksiyonel Tıp bakış açısından   Enerji, Oksidatif Stres ve Kanser 
 • Mitokondrial   disfonksiyon, Kronik Yorgunluk Sendromunda FT yaklaşımı
 • Nörodeneratif hastalıklar, baş ağrısı   ve Migrende Fonksiyonel Tıp yaklaşımı
 • Mitokondrial   metabolik bir hastalık olarak kanser ve metabolik tedaviler 


Detaylı   bilgi ve kayıt için info@fonksiyoneltipplatformu.com dan bize ulaşabilirsiniz.


 

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu Bilim Kurulu Başkanı:

Doç. Dr. Mehmet Mahir ATASOY   Girişimsel Radyoloji, Meme Radyolojisi, Fonksiyonel Tıp


Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Zeynep TARTAN                     Kardiyoloji, Fonksiyonel Tıp

Prof. Dr. Nesrin Sarıman                      Göğüs Hastalıkları

Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker           Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi. Yaman SAĞLAM          Genetik

Dr. Öğr. Üyesi. Fatih Öner Kaya          Dahiliye

Uzm. Dr. Ercüment İlgüz                     Biyokimya, Bütünsel Tıp

Uzm. Dr. Burcu Akdağ Özkök              Kadın Hastalıkları ve Doğum

Uzm. Dr. Ender Vardar                         Aneztezi Uzmanı- Hipnoterapi

Dr. Serdar Özgüç                                    Bütünsel Tıp ve Fitoterapi

Dr. Murat Keklikoğlu                             Aile Hekimi, Bütünsel Tıp

Dyt. Yeşim Temel Özcan                       Diyetisyen, Gaps Prac., Klinik Psikonöroimmunolog

Dyt. İlker Pazarbaşı                                Diyetisyen, Gaps Prac., Klinik Psikonöroimmunolog

Uzm. Dyt. Banu Salman                        Diyetisyen, Pediatri Diyetisyeni, Öğretim Üyesi

Uzm.Fzt. Ost. İlbilge Cebeci yılmaz    Uzman Fizyoterapist Osteopat 

Ayrıntılar

Online Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler Eğitim Ücreti 2400 TL dir. Online ödeme sayfamızdan kayıt olabilirsiniz. 


Fonksiyonel Tıp Platformu olarak, eğitim içeriklerimizi  uluslararası saygın programlarının içeriklerinden yaralanarak tamamen özgün bir biçimde oluşturduk. Pratik yaklaşımları Türkiye gerçeklerine uygun şekilde dizayn ettik. 

Eğitimlere kayıt olmak için göndermeniz gereken belgeler ile ilgili info@fonksiyoneltipplatformu.com dan bize ulaşabilirsiniz.  


Fonksiyonel Tıp Hekimliği İleri 6 Modül

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Sİndirim ve Boşaltım (GIS) Sistemlerinin Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Sİndirim ve Boşaltım (GIS) Sistemlerinin Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Sİndirim ve Boşaltım (GIS) Sistemlerinin Sağlığı (Dijital Eğitim)

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

Fonksiyonel tıp Bakış Açısı İle tüm tedavilere temel olarak gastrointestinal sistem tedavisi ile başlanır. Bu nedenle  en önemli modüllerden birisidir. Giriş Modülünde kısaca bahsedilen temel konular daha ayrıntılı olarak anlatılacak ve konu ile  ve fonksiyonel tıp bakış açısını bilen ilgili branş uzmanı  ve akademisenlerden de eğitim alma şansınız olacak.

Fonksiyonel  Tıbbın 3 Y Prensibi, İntestinal Permeabilite, Disbiyozis, SIBO, Mikrobiota.   FT kullanılan ileri labataratuar testleri ve yorumlaması   Fonksiyonel   Tıp Beslenme Planları ve Eliminasyon Diyeti    Nütrisyonel   değerlendirmenin 4 Esası, Gıda Takviyeleri detaylandırılacak konulardan sadece bazıları. Fonksiyonel Tıp Platformunun, Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı ile Sindirim ve Boşaltım (GIS) Sistemlerinin Sağlığı Modülünü dijital eğitim olarak alabilirsiniz.

Eğitimlere kayıt olmak için göndermeniz gereken belgeler ile ilgili info@fonksiyoneltipplatformu.com dan bize ulaşabilirsiniz.   

(Dijital Eğitim Ücreti 2400 TL).
Fonksiyonel Tıp  Platformu 

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Metabolizma ve Dolaşım Sistemi Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Sİndirim ve Boşaltım (GIS) Sistemlerinin Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Sİndirim ve Boşaltım (GIS) Sistemlerinin Sağlığı (Dijital Eğitim)

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

Bu modülde metabolik sendrom ve kardiyovasküler sistem hastalıklarında fonksiyonel tıp yaklaşımını çok detaylı olarak inceliyoruz.  Metabolik  sendrom, kardiyometabolik riskin değerlendirilmesi ve yönetimi   Dislipidemiler,   Ateroskleroz ve Kardiyometabolik Beslenme planı   Hipertansiyon   ve aritmilerde FT yaklaşımı gibi temel konulara çok daha detaylı olarak anlatılacak. Kardiyoloji uzmanları ile birlikte fonksiyonel tıp yaklaşımının pratikte nasıl uygulanabileceğini dinleme fırsatı bulacağız. Rutinde bakılmayan ancak çok gerekli olan bazı biyokimyasal ve genetik testlerin pratikte nasıl kullanılacağını ve nasıl tedavi edileceğini öğreneceğiniz çok kapsamlı bir eğitim. Fonksiyonel Tıp Platformunun, Kardiyometabolik Sistem Sağlığı Modülünü dijital eğitim olarak alabilirsiniz.

Eğitimlere kayıt olmak için göndermeniz gereken belgeler ile ilgili info@fonksiyoneltipplatformu.com dan bize ulaşabilirsiniz.  


(Dijital Eğitim Ücreti 2400 TL). 

Fonksiyonel Tıp  Platformu 

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Endokrin Sistem Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Sİndirim ve Boşaltım (GIS) Sistemlerinin Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Biotransformasyon/ Detoksifikasyon Sağlığı (Dijital Eğitim)

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

En yoğun modüllerimizden birisi olan hormonal sistem modülü içinde Tiroid Hormonları, HPATG aksı ve ileri biyokimyasal testler, kadın   hormonları (PKOS, hormonal eksiklikler, hiperöstrojenik durumlar, meme kanseri ve HRT)   Erkeklerde   Testesteron yetmezliği gibi konulara 2 gün içinde çok yoğun bir program ile anlatılacaktır. Hormonal dengenin sağlanmasında hayat tarzı değişiklikleri ve nutrisyon ve fitokimyasallar konusunda pratik bilgiler alabileceğiniz bu eğitim modülü sonrasında akılcı ve yan etkisiz bir şekilde hormonal ilaçları reçete edebilecek bilgi düzeyine ulaşmanız hedeflenmektedir. Ayrıca stres yönetimi ile ilgili tekniklerde bu modülde sizler ile paylaşılacaktır. Fonksiyonel Tıp Platformunun, Endokrin Sistem Sağlığı Modülünü dijital eğitim olarak alabilirsiniz.

Eğitimlere kayıt olmak için göndermeniz gereken belgeler ile ilgili info@fonksiyoneltipplatformu.com dan bize ulaşabilirsiniz.  


(Dijital Eğitim Ücreti 2400 TL). 

Fonksiyonel Tıp  Platformu

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Biotransformasyon/ Detoksifikasyon Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle İnflamasyon Dengesi ve İmmun Sistemin Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Biotransformasyon/ Detoksifikasyon Sağlığı (Dijital Eğitim)

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

İstanbul konumundaki fonksiyonel tıp eğitiminde anlatılacaklar arasında: Detoksifikasyon ve biotransformasyon mekanizmalarının detaylı olarak anlatılacağı çevresel toksinlerin vücudumuza olan etkilerinin, toksin analizlerinin, değerlendirilmesi ve biotransformasyon mekanizmaları   Detoksifikasyon için   stratejiler ve detoks beslenme planı,    Detoksifikasyon protokolleri   ve fitokimyasallar. Fonksiyonel Tıp Platformunun, Detoksifikasyon Sağlığı Modülünü dijital eğitim olarak alabilirsiniz.

Eğitimlere kayıt olmak için göndermeniz gereken belgeler ile ilgili info@fonksiyoneltipplatformu.com dan bize ulaşabilirsiniz.  


(Dijital Eğitim Ücreti 2400 TL). 

Fonksiyonel Tıp  Platformu

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle İnflamasyon Dengesi ve İmmun Sistemin Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle İnflamasyon Dengesi ve İmmun Sistemin Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle İnflamasyon Dengesi ve İmmun Sistemin Sağlığı (Dijital Eğitim)

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

 İmmun sistem modülü tüm otoimmun hastalaıkların ele alınacağı temel modüllerden birisidir.  İmmun  sistemin yani bağışıklık sistemimizin disfonksiyonu ve inflamasyonun patofizyolojisi , gıda alerjileri, gıda sensitivitesi, gıda intoleransı, gıda sensitivite testleri, Esansiyel yağ asitleri,   fitokimyasallar ve doğal immun modülatörler gibi birçok konu detaylı olarak anlatılacaktır. 


Fonksiyonel Tıp Platformunun, İmmun Sistem Sağlığı Modülünü dijital eğitim olarak alabilirsiniz.

Eğitimlere kayıt olmak için göndermeniz gereken belgeler ile ilgili info@fonksiyoneltipplatformu.com dan bize ulaşabilirsiniz.  


(Dijital Eğitim Ücreti 2400 TL). 

Fonksiyonel Tıp  Platformu

Mitokondri Sağlığı, Oksidatif Stres, Kanser ve Ruhsal Sistem Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle İnflamasyon Dengesi ve İmmun Sistemin Sağlığı (Dijital Eğitim)

Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle İnflamasyon Dengesi ve İmmun Sistemin Sağlığı (Dijital Eğitim)

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

Enerji, oksidatif stres ve Kanser ile ilgili olan bu modül temelde mitokondri fonksiyonları ile ilgili olarak ortaya çıkan durumların tedavisini ele almaktadır. Mitokondrial   disfonksiyon, Kronik Yorgunluk Sendromunda FT yaklaşımı   Nörodeneratif hastalıklar, baş   ağrısı ve Migrende Fonksiyonel   Tıp yaklaşımı   Mitokondrial   metabolik bir hastalık olarak kanser ve metabolik tedaviler bu modülde detaylı olarak anlatılacak  konulardan. Fonksiyonel Tıp Platformunun, Enerji, Mitokondri, Kanser ve Ruhsal Sistem Sağlığı Modülünü dijital eğitim olarak alabilirsiniz.

Eğitimlere kayıt olmak için göndermeniz gereken belgeler ile ilgili info@fonksiyoneltipplatformu.com dan bize ulaşabilirsiniz.  


(Dijital Eğitim Ücreti 2400 TL). 

Fonksiyonel Tıp  Platformu